CE-merkintä rakennusteollisuudessa

Rakennusteollisuudessa CE-merkintä mahdollistaa rakennustuotteiden vapaan liikkuvuuden Euroopan talousalueeseen (EEA) ja Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) kuuluvissa maissa.

CE-merkintä on yksi harvoista tavoista sertifioida rakennustuote laillisesti eri markkina-alueille. CE-merkinnän yhdenmukaiset vaatimukset ja menettelytavat korvaavat paikalliset tuotesertifikaatit ja -hyväksynnät.

Koska CE-merkintä tarkoittaa harmonisoituja tuotesertifioinnin sääntöjä kaikissa Euroopan talousalueen maissa, se on asiakkaidemme menestyksen ehdoton edellytys. CE-merkityt tuotteet ovat asiakkaille tärkeitä ja ne saattavat vaikuttaa ostopäätöksiin erityisesti silloin, kun kilpailevat tuotteet ovat lähes samanhintaisia.

Näin ollen CE-merkityt tuotteet ovat vahva kilpailuetu, ja ne tarjoavat mahdollisuuden päästä entistä helpommin Euroopan sisämarkkinoille.

CE-merkintä

  • Kiinnittämällä CE-merkinnän tuotteeseen valmistaja vakuuttaa tuotteen noudattavan kaikkia asiaankuuluvia määräyksiä ja erityisesti niitä, jotka ovat olennaisia terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta.
  • CE-merkintä osoittaa, että tuotteet on valmistettu uusimpien EU-säädösten mukaisesti. Lisäksi se ilmaisee tuotteen tekniset ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla, mikä helpottaa eri valmistajien tuotteiden vertailua.
  • CE-merkinnällä varustettujen tuotteiden tunnistaminen on helppoa. Anjalankosken Terästyön tuotteiden CE-merkintä on selkeästi näkyvillä tuoteselosteissa ja toimitusasiakirjoissa, kuten kuormakirjan liitteissä ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kantavat teräsrakenteet valmistamme standardin 1090-1 mukaan. VTT Expert Services Oy on arvioinut tuotannon laadunvarmistuksemme ja todennut sen täyttävän standardin EN1090 toteutusluokkien EXC 1, EXC 2 ja EXC 3 vaatimukset. Tämän mukaan toimitamme CE-merkittyjä teräsrakenteita.

Nostopöydät ja kuormaussillat ovat CE-merkittyjä ja valmistamme nämä EY:n konedirektiivin ja EMC-direktiivin mukaan.

JOVI-sälerullaoville on tehty standardin SFS-EN 13241-1 + A1 mukaiset testit, joilla todennettiin turvallinen avautuminen ja törmäysvoimat. VTT Expert Services on arvioinut, että JOVI-sälerullaovi täyttää standardin vaatimukset. Tämän mukaan JOVI-sälerullaovi on CE-merkitty.

Suoritustasoilmoitukset
Kantavat teräsrakenteet (.pdf)
JOVI-sälerullaovet (.pdf)