Takuuvarmoja kuormausratkaisuja | Anjalakoskenterastyo.fi

TAKUUVARMOJA KUORMAUSRATKAISUJA
Suunnittelemme, toimitamme ja huollamme sisäänkäyntiratkaisuja asiakkaidemme yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Yli 20 vuoden kokemuksella ja merkistä riippumatta. Kuormaussillat, -laitteet ja -tilat sekä erilaiset teollisuusovet ovat erityisintä osaamisaluettamme.
Kuormauslaitteet ja -tilat

Nostopöydät lisäävät tehokkuutta, työturvallisuutta ja työergonomiaa. Ne soveltuvat parhaiten tuotantolinjojen sekä lastauslaiturien varusteiksi, missä taakat ovat raskaita, työasennot vaikeita tai ajoneuvon ja lastauslaiturin välinen korkeusero on suuri. Nostopöydät valmistetaan aina asiakkaan toivomien mittojen ja nostokyvyn tarpeen mukaan.

Nosto-siltapöytä -yhdistelmä sopii lastauslaitureille, joissa tilaa on käytettävissä rajallisesti. Siinä yhdistyvät kuormaussillan ja nostopöydän parhaat ominaisuudet, jotka palvelevat kuormausta ja purkamista erityisesti paikoissa, joissa lastattavien autojen korkeudet ja ominaisuudet eroavat toisistaan huomattavasti.

Työntyväkärkiset kuormaussillat tekevät kuormauksesta entistä vaivattomampaa. Ajoneuvon ja kuormaussillan suuren kosketuspinnan ansiosta kuormaus on tehokasta ja sujuvaa. Täyshydrauliset kuormaussillat varmistavat, että se on myös turvallista.

Kääntyväkärkiset kuormaussillat takaavat turvallisen ja toimivan kuormauksen ja purkamisen. Taittuvakärkisen kuormaussillan tärkein tehtävä on tasata ajoneuvon ja lastauslaiturin välistä korkeuseroa ja parantaa työturvallisuutta täyshydrauliikan avulla.

Kaksi- tai kolmiosaiset konttikuormaussillat on tarkoitettu konttien purkamiseen ja lastaamiseen. Kustannustehokkaat ja käsikäyttöisesti toimivat kuormaussillat eivät vaadi perustuksia, vaan ne asennetaan suoraan kynnysteräkseen. Lopputuloksena on kestävä ja huoltovapaa kuormaussilta, joka palvelee perinteisiin ratkaisuihin turvaavia asiakkaita.

Eristetyt tai eristämättömät kuormaustilat tekevät kuormaamisesta joustavampaa ja samalla ne säästävät energiaa. Sääsuoja ja eristys lisäävät tehokkuutta ja työn mielekkyyttä. Kuormaussillat toimitetaan standardimitoin  – tai ne voidaan valmistaa asiakkaan yksilöllisten mittojen, väritoiveiden ja varusteiden mukaan.

Kuormaustilajärjestelmä sisältää kaikki tarvittavat osat: kuormaussillan, kuormaustilan, tiivisteen ja oven.

Kulmatasot soveltuvat kohteisiin, joissa on tilaa on käytettävissä erittäin rajallisesti. Kulmatasot voidaan valmistaa vakiokulmien tai asiakkaan erillisten toiveiden mukaan. Toteutamme myös maalattuja tai sinkittyjä portaita kuormaustiloihin tai rakennuksiin käyntiä varten. Kaikki kantavat teräsrakenteet valmistetaan aina standardin 1090-1 mukaan.

UUTTA! Kuormaussillat ja tiivisteet saatavilla suoraan varastostamme. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Teollisuusovet

Sisäänkäyntiratkaisujen suunnittelu on meille arkipäivää. Mutta jokaisella asiakkaalla on aina omat tarpeensa. Silloin korostuu kokemus. Vuosien työ sisäänkäyntiratkaisujen, kuormauslaitteiden ja terästuotteiden parissa takaa, että asiakas saa aina sitä mitä haluaa – erinomaisen lopputuloksen.

Nosto-ovet ovat tiiviitä, kevytkäyttöisiä ja kestäviä. Ne toimivat missä tahansa olosuhteissa, eivätkä ne vaadi avautumisvaiheessa tilaa oviaukon sivuilta. Nosto-ovia on saatavilla myös täyslasitettuina. Katon suuntaisesti liikkuva ovi on helppokäyttöinen sekä turvallinen, ja se säästää energiaa eristyksensä ansiosta.

Pikarullaovet toimivat parhaiten kohteissa, joissa tavara liikkuu nopeasti tilasta toiseen. Sekä sisä- että ulkokäyttöön tarkoitetut pikarullaovet ovat lähes ilmatiiviitä, ja ne estävät esimerkiksi kosteuden sekä lian siirtymisen tuotantotilojen välillä. Pikarullaovet voidaan räätälöidä helposti yksilöllisten tarpeiden mukaan laajan väri-, lisävaruste- ja ikkunavalikoiman ansiosta. Myymme myös kuvassa esiteltyjä kahteen suuntaan aukeavia pikarullaovia.

Taitto-ovet soveltuvat parhaiten kohteisiin, joissa kattotilaa on rajoitetusti. Koska taitto-ovet  eivät vaadi viranomaistarkastuksia tai erillistä huoltoa, ovat ne erinomainen ratkaisu esimerkiksi korjaamoihin, teollisuushalleihin, pesuhalleihin tai tuotantotiloihin.

Jovi-sälerullaovet soveltuvat helppokäyttöisyytensä, varmatoimisuutensa ja kevyen rakenteensa ansiosta moniin erilaisiin kohteisiin. Ne toimivat tilanjakajina sekä murtosuojina näyteikkunoissa ja porttikäytävissä: olivatpa sitten kyseessä kauppakeskuksen liiketilat, logistiikkakeskusten lastauslaiturit tai esimerkiksi huoltoasemien myymälätilat. Sälerullaovet täyttävät murtosuojaluokituksen 2 vaatimukset ja ne ovat VTT:n turvallisuustestaamia.

Paloliukuovet ovat suunniteltu kestämään suuria lämpötiloja ja korkeita palokuormia. Ovi on täysin tiivis yläreunastaan ja sivuilta, joten se estää tehokkaasti tulipalon leviämisen.

CE-MERKINTÄ TEOLLISUUDESSA - TUOTESERTIFIOINNIN TURVA
Teemme yhteistyötä asiakkaiden kanssa, jotka toimivat sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Se tarkoittaa, että meidän on täytettävä Euroopan unionin direktiivien turvallisuusvaatimukset - siksi kaikki tuotteemme ovat CE-merkittyjä.

Rakennusteollisuudessa CE-merkintä mahdollistaa rakennustuotteiden vapaan liikkuvuuden Euroopan talousalueeseen (EEA) ja Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) kuuluvissa maissa.

CE-merkintä on yksi harvoista tavoista sertifioida rakennustuote laillisesti eri markkina-alueille. CE-merkinnän yhdenmukaiset vaatimukset ja menettelytavat korvaavat paikalliset tuotesertifikaatit ja -hyväksynnät.

Koska CE-merkintä tarkoittaa harmonisoituja tuotesertifioinnin sääntöjä kaikissa Euroopan talousalueen maissa, se on asiakkaidemme menestyksen ehdoton edellytys. CE-merkityt tuotteet ovat asiakkaille tärkeitä ja ne saattavat vaikuttaa ostopäätöksiin erityisesti silloin, kun kilpailevat tuotteet ovat lähes samanhintaisia.

Näin ollen CE-merkityt tuotteet ovat vahva kilpailuetu, ja ne tarjoavat mahdollisuuden päästä entistä helpommin Euroopan sisämarkkinoille.

Lisätietoja:

Kiinnittämällä CE-merkinnän tuotteeseen valmistaja vakuuttaa tuotteen noudattavan kaikkia asiaankuuluvia määräyksiä ja erityisesti niitä, jotka ovat olennaisia terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta.

CE-merkintä osoittaa, että tuotteet on valmistettu uusimpien EU-säädösten mukaisesti. Lisäksi se ilmaisee tuotteen tekniset ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla, mikä helpottaa eri valmistajien tuotteiden vertailua.

CE-merkinnällä varustettujen tuotteiden tunnistaminen on helppoa. Anjalankosken Terästyön tuotteiden CE-merkintä on selkeästi näkyvillä tuoteselosteissa ja toimitusasiakirjoissa, kuten kuormakirjan liitteissä ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kantavat teräsrakenteet valmistamme standardin 1090-1 mukaan. VTT Expert Services Oy on arvioinut tuotannon laadunvarmistuksemme ja todennut sen täyttävän standardin EN1090 toteutusluokkien EXC 1, EXC 2 ja EXC 3 vaatimukset. Tämän mukaan toimitamme CE-merkittyjä teräsrakenteita.

Nostopöydät ja kuormaussillat ovat CE-merkittyjä ja valmistamme nämä EY:n konedirektiivin ja EMC-direktiivin mukaan.

JOVI-sälerullaoville on tehty standardin SFS-EN 13241-1 + A1 mukaiset testit, joilla todennettiin turvallinen avautuminen ja törmäysvoimat. VTT Expert Services on arvioinut, että JOVI-sälerullaovi täyttää standardin vaatimukset. Tämän mukaan JOVI-sälerullaovi on CE-merkitty.

Suoritustasoilmoitukset
Rakenteelliset ferrittiset, austeniittiset sekä austeniitis-ferrittiset kokoonpanot ja osakokoonpanot teräsryhmissä 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 ja 3 sekä 8 ja 10 (.pdf)
JOVI sälerullaovi tilanjakoelementtinä kaikentyyppisissä rakennuskohteissa (.pdf)

REFERENSSIT - AMMATTILAISET ASIALLA
Yli 20 vuoden aikana olemme tehneet yhteistyötä monien eri kumppanien kanssa. Olemme suunnitelleet, asentaneet ja huoltaneet lukemattoman määrän teollisuusovia, kuormauslaitteita ja -tiloja. Asiakasprojektimme ovat kattaneet yrityksiä ympäri Suomen, sillä olemme tottuneet onnistumaan kaikissa toimintaympäristöissä ja olosuhteissa.
LIDL

Järvenpäässä sijaitsevan Lidlin uuden logistiikkakeskuksen kuormaussiltaurakka toteutettiin 2017–2018. Mittava kokonaisuus koostuu kaiken kaikkiaan 160 kuormaussillasta.

Kaukokiito

Tampereen Myllypurossa sijaitsevalle Kaukokiidon logistiikkakeskukselle toimitettiin kesäkuussa 2014 niin vakiomittaisia kuin heidän oman mitoituksensa, värityksensä ja varustuksensa mukaisia kuormaustilaratkaisuja. Ratkaisuissa huomioitiin myös sään ääriolosuhteet, kuten lumikuormat.

Kesko

Vantaan Hakkilassa sijaitsevan Keskon päivittäistavaratoimialan keskusvaraston merkittävä laajennus koostuu osaltamme noin 30 kuormaustilan ja yhteensä noin 50 nosto-oven ja paloliukuoven toimittamisesta sekä niiden asennustöistä.

Horisontaalinen pikarullaovi

Toimitimme ja asensimme asiakkaallemme Kouvolaan alkuvuodesta 2019 kaksi kappaletta vaakasuuntaan aukeavia pikarullaovia, jotka eivät ole aivan tavanomaisin teollisuusovityyppi. Rullaovet aukeavat nopeasti ja sujuvasti sivuille, mikä nopeuttaa entisestään kulkua niistä.

AMMATTITAITOISTA VARAOSA- JA HUOLTOPALVELUA
Tarjoamme asiakkaillemme ammattitaitoista varaosa- ja huoltopalvelua: toimitamme varaosia ja tarjoamme huoltopalvelusopimusta, joiden avulla voidaan turvata nopea ja ammattitaitoinen palvelu silloin, kun sitä eniten tarvitaan.
Omat tuotteet ja hyvä tuotetuntemus varmistavat luotettavan palvelun ja laitteiden turvallisen käytön.

Arvostamme asiakkaita ja tavarantoimittajia, sillä ilman hyvin toimivaa yhteistyötä erinomaiseen lopputulokseen pääseminen olisi mahdotonta. Olemme sitoutuneita palvelemaan kumppaneitamme tuotteiden koko elinkaaren ajan. Hankimme varaosamme globaalisti, oikea osa oikeaan käyttötarkoitukseen, jotta sinun ei tarvitsisi.

Työkaluja tekijöille

Varaosa- ja huoltopalvelun lisäksi tarjoamme teollisuuden, rakentamisen alan ja yksityishenkilöiden käyttöön lukuisia tuotteita ja työkaluja, joita emme enää itse tarvitse. Koska haluamme toimia kestävien periaatteiden mukaisesti ja huolehtia siitä, että työkalut löytävät uuden omistajan sekä käyttöympäristön, tarjoamme myyntiin osan näistä tuotteista.

Pyydä varaosatarjouksiamme ja lisätietoa käytetyistä tuotteistamme. Ota yhteyttä – löydämme varmasti molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.

Huoltotilaukset

puh. 029 170 1810
email. huolto@anjalankoskenterastyo.fi

Huoltosopimukset

puh. 044 355 9470
puh. 0500 877 345

Varaosamyynti, käytetyt laitteet

puh. 0500 877 345

ULKOISTA HANKINTAPROSESSISI
Suurten investointien ja hankintojen tekeminen vaatii asiantuntemusta. Vankan asennus-, urakointi- ja kunnossapitokokemuksemme ansiosta pystymme toimimaan asiakkaamme tukena vaativissa hankintaprosesseissa, jotka edellyttävät materiaalien, tuotteiden ja toimintaympäristöjen syvää ymmärrystä.
Asiantuntijapalvelut mahdollistavat sen, että voimme tarjota asiakkaillemme myös kilpailijoidemme tuotteita.

Kilpailutamme tuotetarjoukset asiakkaan puolesta ja vastaamme siitä, että tuloksena syntyy kustannustehokkain ja asiakkaan tarpeita parhaiten palveleva kokonaisuus.

Valikoimaamme kuuluu myös konsultointi rakennuksen suunnitteluvaiheessa.

Riippumattoman asiantuntijan näkemyksen ansiosta asiakas voi olla varma, että rakennusvaiheessa logistiset yksityiskohdat kuten lastauslaiturien rakenteet, kapasiteettitarpeet, materiaalivalinnat ja käyttötarkoitukset tulevat huomioiduksi alan ammattilaisen toimesta.

OLEMME TUNNETTU JA ARVOSTETTU TOIMIJA
Palvelemme ympäri Suomen olevia asiakkaitaan suunnittelemalla, toteuttamalla ja asentamalla sekä huoltamalla nosto-, taitto- ja pikarullaovia, murtosuojia sekä ennen kaikkea kuormaussiltoja, -laitteita ja -tiloja.
Kestävää ammattitaitoa

Anjalankosken Terästyö on vuonna 1994 perustettu yritys, joka vastaa rakennusliikkeiden, kuljetusalan ja kaupan alan logistisiin tarpeisiin. Olemme tunnettu ja arvostettu toimija, joka palvelee ympäri Suomen olevia asiakkaitaan suunnittelemalla, toteuttamalla, toimittamalla ja asentamalla sekä huoltamalla nosto-, taitto- ja pikarullaovia, murtosuojia sekä ennen kaikkea kuormauslaitteita ja -tiloja.

Kokonaisvaltaista palvelua

Laaja kokemuksemme kuormaus- ja sisäänkäyntiratkaisujen suunnittelu- ja asennustyöstä pitää huolen, että toteutus tapahtuu kustannustehokkaasti ja sovittujen aikataulujen puitteissa. Tämän lisäksi pystymme toteuttamaan vaaditut ratkaisut aina mittatilaustyönä ja palvelemaan asiakastamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Tee sopimus kanssamme!

Suunnittelu- ja asennustyön lisäksi kanssamme on mahdollista tehdä huolto- ja korjauspalvelusopimus. Näin varmistetaan, että kuormausvahinkojen sattuessa asiakas pystyy minimoimaan vahingot myöhästyneistä tavarantoimituksista tai ruuhkautuneista lastauslaitureista. Huoltosopimuksemme mahdollistaa myös ennakoinnin, jolloin asiakas voi aikaisemmin varautua uusimaan tai korjaamaan olemassa olevia vikaantumisriskin alaisia teollisuusovia tai kuormauslaitteita.

YRITYKSEMME TUOREIMMAT UUTISET
Ota meidät seurantaan sosiaalisessa mediassa!
OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄTIETOJA
Tarjoamme asiakkaillemme parhaita kuormausratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan. Olemme täyden palvelun talo, joka uskoo ammattitaitoisiin työntekijöihinsä ja laadukkaisiin materiaalivalintoihin.
Anjalankosken Terästyö Oy

Hallitie 5
46860 Keltakangas
Y-tunnus: 1104892-3
email. etunimi.sukunimi@anjalankoskenterastyo.fi

Huoltotilaukset:

– puh. 029 170 1810
– email. huolto@anjalankoskenterastyo.fi

Jouni Virtanen, hpj, avainasiakkaat
– puh. +358 50 087 7345

Antti Häkkinen, myynti
– puh. +358 44 355 9470

Lari Virtanen, työnjohto, huolto ja tuotanto
– puh. +358 40 588 4126

Mari-Anne Virtanen, reskontra
– puh. +358 40 567 4433

Sertifikaatit:

Sertifikaatti tuotannon sisäisestä laadunvalvonnasta (.pdf)

Laskutus

– Verkkolaskuosoite: 003711048923
– Operaattoritunnus: 003721291126 (Maventa)
– Sähköpostilaskuosoite: invoice-11048923@kollektor.fi

Käsittelemme ostolaskut ensisijaisesti sähköisesti ja toivomme saavamme laskut verkkolaskuina.

Paperiset ostolaskut tulee lähettää osoitteeseen:
Anjalankosken Terästyö Oy
11048923
PL 100
80020 Kollektor Scan

TULE MEILLE TÖIHIN!
Meillä on tarjolla monipuolisia työtehtäviä. Klikkaa alla olevia työilmoituksiamme ja kutsu itsesi meille työhaastatteluun!